algemene voorwaarden, klachtenreglement en ethische gedragscode

Vanaf heden zijn deze vereenvoudigde Algemene Voorwaarden van toepassing op onze cursussen, trainingen, workshops, intervisiebijeenkomsten en coachingsgesprekken. Ook het klachtenreglement heeft betrekking op deze diensten

Voor wat betreft coaching en groepscoaching werkt Bureau Christiaens Advies en Coaching met een Ethische Gedragscode gebaseerd op die van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Dit waren de Algemene Voorwaarden Coaching, Groepscoaching en Intervisie tot en met 31 december 2015.

Wouter Christiaens is officieel CRKBO-geregistreerd.