visie: wetenschappelijk onderbouwde training en coaching

wetenschappelijk onderbouwde training en coaching

Ik ben van mening dat coaching en training en de daarbij gebruikte theorieën en methodes evidence based – oftewel wetenschappelijk onderbouwd – dienen te zijn. Een dergelijke benadering biedt de beste garanties op een effectieve aanpak. Het gaat namelijk om mensen en hun (mentale) welzijn en daar kun je niet zorgvuldig genoeg mee omgaan. Want waarom zou je interventies gebruiken waarvan de effecten niet aangetoond zijn – of waarvan zelfs aangetoond is dat ze niet effectief zijn – als er ook methoden zijn die wel bewezen werkzaam zijn?

Om bovenstaande reden werk ik vanuit theoretische kaders uit met name de cognitieve gedragspsychologie (socratische dialoog, rationeel-emotieve training, gedragsexperimenten). Vanzelfsprekend neem ik ook mijn ervaring als leidinggevende, project- en evenementenmanager en woordvoerder mee.

De HR-ballon. 10 populaire praktijken doorprikt, Patrick Vermeren, Gent 2009.

Nieuwsgierig naar wat wel en niet evidence based is? Klik dan hier en neem een kijkje op deze Vlaamse website. Het boek De HR-ballon. 10 populaire praktijken doorprikt van Patrick Vermeren (Gent, 2009) is ook een aanrader.

Voor de ongeduldige lezer hier alvast een klein tipje van de sluier opgelicht: wel evidence based zijn zoals boven gezegd de socratische dialoog, rationeel-emotieve training (RET) en gedragsexperimenten uit de cognitieve gedragspsychologie. Ook de zgn. Roos van Leary (over interpersoonlijke gedragspatronen) en de Big Five (persoonlijkheidsbeschrijving) zijn wetenschappelijk onderbouwd.

De lijst met theorieën en methodes die niet wetenschappelijk bewezen zijn – en in bepaalde gevallen zelfs wetenschappelijk aangetoond onwaar zijn – maar die o zo populair in coachings- en trainingsland zijn, lijkt helaas veel langer. Enkele (!) voorbeelden hiervan zijn NLP, Transactionele Analyse, Systemisch werken (waaronder Familie-opstellingen en Organisatie-opstellingen), de teamrollen van Belbin en verschillende typologieën zoals enneagrammen en MBTI (Myers-Briggs).

Aan jou de keus…

Wouter Christiaens is officieel CRKBO-geregistreerd.